Bactocool Aquarium

Opstart nieuw aquarium

Zonder de toevoeging van Bactocool duurt het 30 à 45 dagen vooraleer de giftige afvalproducten ammoniak en nitriet worden omgezet tot het onschadelijke nitraat. Gedurende deze lange opstartperiode kunnen dodelijke hoeveelheden ammoniak en nitriet gevormd worden. Door het gebruik van Bactocool wordt het biologisch evenwicht op een zeer korte periode (enkele dagen) bereikt waardoor een onmiddellijke visbezetting mogelijk is.

Bestaand aquarium

Bij het reinigen van uw filter, het toevoegen van extra vissen of na een medische behandeling kan er een verstoring optreden van het vereiste biologisch evenwicht. Vermijd plotse vissterfte door ammoniak en nitriet problemen en gebruik Bactocool.

Hoe Bactocool gebruiken ?

Goed schudden voor gebruik.
Met een flesje van 100 ml kunnen aquaria tot 250 liter opgestart worden.
Indien er een filter aanwezig is, wordt Bactocool bij voorkeur in de filter toegediend.
Bij het toepassen van een hogere dosering kan het aquariumwater tijdelijk troebel worden.
Dit verdwijnt na 1 à 2 dagen en is volkomen normaal.

Houdbaarheid

Aangezien Bactocool levende bacteriën bevat, wordt aangeraden het product koel te bewaren (4 °C).

Na het verstrijken van de aanbevolen verbruiksdatum blijft het product veilig in gebruik maar heeft het een verminderde werkzaamheid.

Bactocool-COMBO2

Avecom nv | Industrieweg 122P 9032 Wondelgem Belgium

sales@avecom.be | +32 9 375 17 14