Voulez-vous vendre notre produit?

L'ammoniaque et les nitrites combattus efficacement !

Bactocool-COMBO1

Des bactéries sûres garantes de la santé de vos poissons

 

La survie de vos poissons est liée à la transformation rapide de leurs déjections toxiques en substances non toxiques. Les déjections toxiques majeures, déjà mortelles pour vos poissons même à faible concentration, sont l'ammoniaque et les nitrites.

Bactocool est une formule très concentrée de bactéries nitrifiantes vivantes et sûres assurant la transformation rapide de l'ammoniaque et des nitrites toxiques en nitrates.

"In oktober 2012 werd in het Navigo museum een nieuw voelaquarium geïnstalleerd. Bij de opstart van de filter waren er geregeld problemen met te hoge ammoniak en nitriet waarden. Sinds ik de Bactocool bacteriën aan de filter heb toegevoegd werkt deze zeer goed en zijn er geen problemen meer."

— Danny Vanthournout, aquariumtechnicus Navigo Museum Oostduinkerke

"In het Praktijkcentrum Aquacultuur van Inagro vzw gebruiken we het product als grote hoeveelheden vis in een recirculatiesysteem geplaatst worden en de filter niet of onvoldoende biologie bevat (bacteriën). Het product zorgt ervoor dat onze filter vlug biologisch actief is en dus het ammonium, door de vissen geproduceerd, kan omzetten naar nitraat."

— Stefan Teerlinck, dierenarts.

"Bactocool is een product dat ik gebruik bij hoge ammonia waar geen of weinig waterverversing kan gebeuren.

In noodsituaties een product waar je zeker kan van zijn dat het werkt."

— Dr. Greta Van de Sompel